DE GROND


Groente kweken kan op alle grondsoorten want elke grondsoort heeft haar eigen voor- en nadelen. Van belang is vooral structuur  en drainage, oftewel hoe goed de grond water vasthoudt. Op dichte, ingeklonken grond, zonder lucht en bodemleven, valt niet veel te beginnen en arme zandgrond waar het water als een speer uit weg loopt levert ook niet veel oogst op.

 

Begin dus met vast te stellen wat voor grondsoort je in je tuin hebt. (Als je in bakken tuiniert kun je gewoon grond kopen, dus dan is dat niet nodig).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zware grond (leem en klei), en lichte grond (zand).

 

Zware grond

Zware grond is heel fijnkorrelig, laat moeilijk water door en is moeilijk te bewerken. Als je wat tussen duim en wijsvinger pakt kun je er een stevig balletje van maken.

Zware grond is vaak heel vruchtbaar, maar warmt moeilijk op en je kunt de grond dan ook pas later in het jaar gaan bewerken. Maak de structuur beter door grof zand en compost door de aarde te werken. Het duurt meestal een paar jaar voor de grond optimaal is.

Zware grond wordt in het najaar omgespit. Kou, en zeker vorst, zijn goed voor de structuur omdat grote kluiten er kleiner van worden. De winter helpt je dus als het ware een handje om in het voorjaar zo vroeg mogelijk aan de slag te kunnen.

 

Lichte grond

Lichte grond is grofkorrelig, laat zeer gemakkelijk water door, maar zowel water als voedingsstoffen lopen snel weg. Je kunt er geen balletje van vormen met je vingers, het valt uit elkaar.

Lichte grond is gevoeliger voor verzuring en heeft meer kalk nodig (zie Zuurgraad). De grond warmt snel op, is snel te bewerken en is vooral geschikt voor snelle bladgroenten als sla, en voor wortel- en knolgroenten.

Verbeter de grond door jaarlijks te bemesten en compost toe te voegen. Ook hier kan het enige tijd duren voor de conditie op een goed peil is.

Lichte grond wordt in het najaar afgedekt met compost of verteerde stalmest of ingezaaid met een groenbemester. Zo voorkom je dat in de winter de grond uitspoelt en dat de structuur achteruit gaat.

 

Lichte kleigrond

Dan is er ook nog lichte klei of zavelgrond. Een ideale grondsoort die goed water en voedingsstoffen vasthoudt. Dat willen we allemaal wel maar met grondverbetering kan echt iedereen een heel eind in de richting komen. Ook lichte klei heeft trouwens baat bij regelmatige toevoeging van compost.

 

Veengrond

Veengrond is grond met een hoog humusgehalte (organisch materiaal). De grond houdt goed vocht vast en is goed bewerkbaar. Het is wel zure grond, en extra kalk kan dus nodig zijn.