WISSELTEELT


Wisselteelt, of vruchtwisseling, is belangrijk in een moestuin. Vooral als je elk jaar planten uit alle plantgroepen wilt kweken. De verschillende plantengroepen stellen verschillende eisen aan de bodem, en als je ze jaar in jaar uit op hetzelfde stuk grond zou kweken treedt er bodemmoeheid op en krijgen ziektes en plagen veel meer kans. Voor een optimale opbrengst is roteren dus de boodschap en wel in onderstaande volgorde.

 

 

 

 

 

Zes moestuinbedden

In de ideale situatie heb je 6 moestuinbedden die als volgt in beplanting wisselen:

  1. Koolgewassen (veel voeding, kalk, compost)
  2. Bladgroenten (matig voeding, matig compost)
  3. Vruchtgroenten (veel voeding – vooral kalium, veel compost)
  4. Wortelgroenten (weinig voeding en compost, extra kalium)
  5. Aardappelen (apart perceel of in pot of zak)
  6. Peulvruchten (weinig voeding, wel compost en extra kalium)

 

In het tweede jaar schuiven koolgewassen naar het tweede bed, peulvruchten naar het eerste bed enzovoorts.

 

Natuurlijk kan niet iedereen het zo doen. Vooral niet omdat het nóg beter zou zijn om nog een extra bed te hebben en dat een jaar met groenbemester in te zaaien.

 

Vier moestuinbedden

Heb je minder ruimte, met vier bedden, dan kun je als volgt roteren:

  1. Koolgewassen (veel voeding, kalk, compost)
  2. Blad en wortel-, knolgewassen (matig voeding en compost)
  3. Aardappelen (veel voeding en compost)
  4. Peulvruchten (matig voeding, wel compost)


Aardappelen

Aardappelen kun je ook in bakken of zakken kweken en dan gebruik je dat bed voor vruchtgroenten (zoals courgettes, tomaten en komkommer) of wortelgroenten.

 

Vaste planten

Hou rekening met vaste planten als rabarber, aardbeien en asperges. Zet die apart of reserveer er een deel van een bed voor.

 

Bladgroenten

Bladgroenten als sla, spinazie en snelle groeiers als radijs kun je overigens ook tussen andere gewassen zetten. Bijvoorbeeld tussen de kolen, die toch al langzaam groeien, of tussen peulvruchten.

 

Potten en bakken

Als je in potten of bakken kweekt kun je de grond van de pot elk jaar aanpassen aan het gewas dat je er in wilt zetten.